АВТОАСИСТАНС: 24 часа БЕЗПЛАТНА ПЪТНА ПОМОЩ

СВЪРЖИ СЕ С НАС ОЩЕ СЕГА: 0700 700 67


АВТОАСИСТАНС ссигурява безплатна услуга ПЪТНА ПОМОЩ, вследствие на настъпила техническа повреда и/или на пътнотранспортно произшествие, еднократно за периода на застраховката. Застраховката е предназначена за собственици на леки автомобили до 9 места и товарни автомобили до 3,5 тона общо тегло, както и пътуващите в МПС по време на настъпване на застрахователното събитие.

Допълнителната доброволна застраховка АВТОАСИСТАНС може да бъде с покритие както за България, така и за Европа.