ПАРТНЬОРИ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ КОМПАНИИ, с които работим.

ЗАД АРМЕЕЦ
T.  700 1 39 39
www.armeec.bg

БУЛ ИНС АД
T.  700 1 39 39
www.bulins.com

ЗК ЛЕВ ИНС АД
T.  0800 15 333
www.lev-ins.com

УНИКА България
T.  0700 111 50
www.uniqua.bg

ЗАД АСЕТ ИНШУРЪНС АД
T.  0700 12 077
www.assetins.bg

ДЗИ
T.  0700 16 166
www.dzi.bg

ОЗК - Застраховане
T.  0700 166 88
www.ozk.bg

БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП
T.  0800 11 111
www.bulstrad.bg

АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ
T.  0700 13 014
www.allianz.bg

ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД
T.  (+359) 2 92 67 222
www.generali.bg

ЕВРОИНС АД
T.  0700 17 241
www.euroins.bg

ГРУПАМА БЪЛГАРИЯ
T.  0700 123 32
www.groupama.bg

ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве АД
T.  0700 16 406
www.dallbogg.com