ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ: Задължителна застраховка за всички притежатели на МПС

Застрахованите физически и юридически лица са обезпечени за причинените от тях имуществени и неимуществени вреди към трети лица, свързани с управлението на даденото МПС. В това число влизат всички участници в движението, както и пешеходци, велосипедисти, щети върху други автомобили и недвижимо имущество.

Застраховка ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ е валидна за територията на България, държавите от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, Андора, Швейцария и Сърбия. В останалите държави от системата ЗЕЛЕНА КАРТА се изисква едноименния сертификат, който застрахователните компании са длъжни да издават безплатно към всяка полица ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ.

Задължителната застраховка ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ се сключва за срок от една година. Заплаща се еднократно или на разсрочено плащане - на две или четири вноски. Лимитите на отговорност по застраховка ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ са еднакви за всички застрахователни компании.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 

Документи за собственост на МПС (СРМПС, фактура, договор за покупко-продажба и др.)


Личен документ на Застраховащия