АВТОКАСКО: За да шофираш, спокоен за себе си и сигурен за автомобила си на пътя

Застраховка АВТОКАСКО е валидна основно за територията на Република България. Възможно е покритието да бъде разширено и за други държави - членки на Европейския Съюз и на държавите-членки на Международното Споразумение ЗЕЛЕНА КАРТА.

Обикновено застрахователите не покриват щети по рисковете „Кражба на Цяло МПС”, „Грабеж на Цяло МПС”, когато събитието е настъпило на територията на страните Русия, Украйна, Молдова, Беларус, Албания, Босна и Херцеговина, Република Косово.

Сключва за срок от 1 година с възможност за еднократно плащане или на вноски.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

За сключването на застраховка АВТОКАСКО е необходимо да представите копие от свидетелството за регистрация на МПС (талона). Ако автомобилът е новозакупен от официалния вносител на дадената марка, е необходимо копие от фактурата за закупуване и копие от талона.