СТАНИ НАШ ПАРТНЬОР


Нашият екип се стреми да създава и поддържа високи стандарти в бизнеса!

Ние градим своите отношения на основата на партньорство и взаимно зачитане на интересите, като осигуряваме на своите клиенти качествено застрахователно обслужване и предлагаме максимално адаптивни към конкретните нужди и изисквания на пазара услуги.


Свържи се с нас, за да проучиш възможностите за партньорство с IBS broker и се присъедини към нашата разрастваща се мрежа от партньори в цяла България.