СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЗАСТРАХОВКИ


ЗАСТРАХОВКИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ
Предмет на тази застраховка е реколтата от земеделски култури, трайни насаждения в плододаваща възраст (лозя и овошки), зеленчуци, медицински и етеричномаслени култури, отглеждани на открито или в парници.

Покритието по тази застраховка е срещу загуба от механични увреждания на земеделските култури, настъпили в резултат oт градушка и в комбинация с нея, буря и проливен дъжд, пожар на корен, осланяване, измръзване/изтегляне.ЗАСТРАХОВКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ
Покрива риска от смърт в резултат от пожар и природни бедствия или унищожаване по необходимост на отглежданите животни, птици, пчелни семейства. Застраховат се както отделни животни, така и всички притежавани животни от даден вид.