Годишен технически преглед, БУРГАС

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 

Оригинал или четливо копие на големия талон 1 на автомобила.


Оригинал на малкия талон 2 на автомобила.


Валидна застраховка „Гражданска отговорност“.


КАТ комплект (аптечка, триъгълник и пр.).


 

ЦЕНИ И СРОКОВЕ

ПРЕЗ КАКЪВ ПЕРИОД СЕ ПРЕМИНАВА ГТП И ДОКОГА Е ВАЛИДЕН?

Леките автомобили трябва да преминават ГТП веднъж в годината.


Таксиметровите автомобили са длъжни да се явят на ГТП през 6 месеца.


Товарните автомобили на възраст над 10 години също са задължени да минават ГТП през 6 месеца.


Новите автомобили трябва да се явят за първи път на ГТП на третата година, като вторият преглед се извършва две години след първия (след петата година се явяват ежегодно).


ГТП е валиден до датата, написана в талона за преглед.

ONLINE ЗАПАЗВАНЕ НА ЧАС за ГТП.